Wat is Amnesty

Wij zijn een wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren we actie voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid.

Ons werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging.

Met onze beweging kunnen we een vuist maken tegen onrecht. We weten waar we een verschil kunnen maken en hoe we onze miljoenen supporters kunnen mobiliseren. Dit doen we namelijk al meer dan vijftig jaar.

https://www.amnesty.nl/wie-we-zijn/ons-verhaal

Je pen als wapen

Schrijven ouderwets? Think again. Al sinds de jaren zestig zet Amnesty zich op vreedzame manier in voor verbetering van de mensenrechten en voor mensen die slachtoffer werden van mensenrechtenschendingen. De pen is daarbij nog steeds één van haar belangrijkste wapens.

Zelfs in deze tijd van e-mail en sociale media blijven brieven een belangrijke manier van actievoeren. Amnesty-aanhangers schrijven brieven naar autoriteiten van landen waar de mensenrechten geschonden worden en roepen hen op daders te berechten, gewetensgevangenen vrij te laten of de doodstraf af te schaffen. Het effect van die brieven is moeilijk aan te tonen, want regeringsleiders zeggen zelden dat ze hun handelen hebben aangepast omdat ze brieven ontvingen. Maar we zien vaak dat er wel degelijk verbeteringen optreden als autoriteiten weten dat er over hun schouder wordt meegekeken.