lagere scholen geven les over kinder- en mensenrechten

Twaalf lagere scholen in Borger-Odoorn hebben ja gezegd nadat ze telefonisch waren benaderd of ze zelf of in combinatie met een Amnesty vrijwilliger les zouden willen geven. De pakketten werden besteld en uitgedeeld aan de scholen die enthousiast hebben gereageerd. Diverse lespakketten waaruit men kon kiezen Groep 6/7/8 Klokhuis : Vluchten voor oorlog Met het lespakket vluchten voor oorlog maken …