Actie voeren

Schrijfacties

Brieven schrijven ten behoeve van mensen, die onderdrukt worden, gevangengezet op zeer discutabele gronden, gewetensgevangenen, mensen die worden gediscrimineerd op grond van ras, sekse of geloofsovertuiging, of mensen die worden bedreigd vanwege hun mensenrechtenwerk, dat blijft onze belangrijkste activiteit.

Onze schrijfabonnees krijgen elke maand een pakketje brieven thuisbezorgd en in de plaatselijke kerkgemeenschap worden maandelijks brieven uitgedeeld. Voor meer informatie over deze activiteit, waaraan iedereen kan meedoen, kunt u bellen of mailen met onze contactpersoon.

Amnesty maakt ook gebruik van de mogelijkheden van internet. Er worden deelnemers gezocht voor de zogeheten e-mailacties. Wij doen hier vanzelfsprekend aan mee. Het is een simpele manier om met heel veel mensen tegelijk druk uit te oefenen op overheden, als zij de mensenrechten schenden. Voor informatie over meedoen met deze acties kunt u terecht op de website van Amnesty, maar ook bij onze contactpersoon.